svícen keramický č.21 (Gabriel s jednou  svíčkou) (1)